Artykuły

Jak montować nasady kominowe?

24-06-2016

Zgodnie z prawem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) w obiektach zlokalizowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, na przewodach dymowych i spalinowych użytkownicy mają obowiązek stosować nasady kominowe.

Przed montażem nasad kominowych należy w pierwszej kolejności sprawdzić ich przeznaczenie oraz wydajność, zapoznać się z danymi technicznymi, a także zweryfikować czy produkty mają odpowiednie atesty oraz czy ich parametry techniczne są zgodne z polskimi normami.

Podstawowe etapy montażu

Wbrew pozorom, montaż nasady kominowej nie jest zbyt skomplikowany, jednak, z uwagi na wysokość przeprowadzanych prac, powinien ich dokonać fachowiec z branży. Nasady kominowe ustawia się na tzw. czapce kominowej i przytwierdza się je do czapy albo za pomocą kołków, lub też przy wykorzystaniu obejm zaciskowych. Jeżeli montaż będzie się odbywał z wykorzystaniem kołków, należy wcześniej wywiercić odpowiednie otwory o średnicy 8-10 mm.

Montowane samonastawne nasady kominowe muszą być uprzednio odpowiednio wypoziomowane, a połączenia pomiędzy nimi a czapą kominową powinny zostać właściwie uszczelnione. Nasady kominowe nie mogą być instalowane na przewodach kominowych, które nie są zaizolowane. W przeciwny wypadku taki montaż może doprowadzić do powstania tzw. korka gazowego. Również czapa kominowa, jeżeli jest krzywa, powinna zostać wyrównana na przykład poprzez jej przeszlifowanie.

Konserwacja

Po prawidłowym montażu nasad kominowych trzeba również pamiętać o ich odpowiedniej konserwacji. Z reguły tego rodzaju urządzenia nie sprawiają większych problemów eksploatacyjnych pod warunkiem, że są one regularnie czyszczone i poddawane przeglądom kominiarskim.

nasada kominowa stała nasady kominowe