Artykuły

Wentylacja mechaniczna krok po kroku

23-01-2015

Jedną z najbardziej popularnych stosowanych wentylacji w domach jednorodzinnych jest system mechaniczny. By spełniał swoje przeznaczenie i prawidłowo działał, niezbędne jest jego prawidłowe wykonanie. Niezbędne jest przestrzeganie każdego etapu, by osiągnąć pożądane efekty.

Podstawa to projekt

By posiadać właściwie działający system wentylacyjny, niezbędny jest właściwy projekt. W tej sprawie można zgłosić się do fachowców i zlecić wykonanie takiego projektu. Profesjonalny projekt instalacji może stworzyć zarówno projektant jak i instalator całego systemu wentylacyjnego. Projekt wentylacji musi skupiać się na całej architekturze nieruchomości. Mimo, że cyrkulacja powietrza jest kierowana, w projekcie jej rozmieszczenia nie można pomijać takich ważnych aspektów jak:

  • ilość pomieszczeń, które wymagają stałego wymieniania powietrza (takie jak kuchnia, toaleta, łazienka),
  • ilość pomieszczeń zamkniętych, niemających dostępu do okien (kotłownia, garaż, schowek),
  • ilość mieszkańców,
  • kondygnacje.

Serce instalacji

Najważniejszym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna. To właśnie od niej zależy sprawność działania całej instalacji. Wybieranie centrali jest uzależnione przede wszystkim od wymagalnej wielkości wymiany powietrza, oporów instalacyjnych, cichej pracy, energochłonności oraz sprawności odzysku ciepła. Odzysk ciepła w takiej instalacji jest istotnym elementem. Pozwala on na znaczne oszczędności związane z ogrzewaniem powietrza świeżego, które dostarczane jest do budynku przez system wentylacyjny.

Kanały wentylacyjne i ich zakończenia

Droga powietrza pochodzącego z wentylacji mechanicznej wiedzie przez kanały wentylacyjne. Oznacza to, że przekroje kanałów muszą być dostosowane do ruchów powietrza, tak by zminimalizować wszelakie napotykane opory. Dodatkowo, kanały takie muszą być wykonane z wysokojakościowego materiału. Zakończeniem każdego przewodu wentylacyjnego powinien być anemostat lub kratka wentylacyjna. Te elementy są dobierane w zależności od:

  • pełnionej funkcji (wywiewne oraz nawiewne),
  • kierunku przepływu powietrza
  • sposobu przepływu powietrza (kratki kierunkowe, wirowe),
  • wymagań architekta wnętrz.

Źle dobrane zakończenie przewodu wentylacyjnego może sprawić niewłaściwe działanie całej instalacji.

Zastosowanie przepustnic

By wyregulowanie instalacji było jeszcze bardziej dokładne, w instalacji mechanicznej często wykorzystuje się przepustnicę, która określa ilość przepływającego powietrza. Dokładne określenie wielkości przepływu strumienia powietrza wewnątrz przewodu instalacji może znacznie usprawnić działanie całej instalacji. Istnieje jednak przypadek, w którem stosowanie przepustnicy jest niedozwolone. Jest to pierwszy anemostat z centralą.

Najlepsze anemostaty to takie, które umożliwiają sterowanie ilością powietrza nawiewanego. Czerpnie i wyrzutnie powinny być zaopatrzone w skrzynki rozprężne, żeby nie powodować nadmiernych oporów. Dodatkowo, jeśli instalacja zaopatrzona jest w nagrzewnicę wstępną czerpnia musi posiadać filtr powietrza, który zatrzyma nieczystości oraz spełnia wiele innych usprawniających działanie instalacji funkcji.

zwiększenie ciągu wentylacyjnego wentylator wyciągowy