Filtry produktów

Cena

Regulamin zakupów

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy e-kominy.pl jest prowadzony przez spółkę pod nazwą: Stamax Maciołek - Sławiński spółka jawna, 35-056 Rzeszów, ul.Długosza 5, NIP: 8133178681, REGON 690730497, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000176641, numer rachunku bankowego: 66 1140 2017 0000 4802 0279 1895.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r. i zawiera:
1) zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem e-kominy.pl (Sklep)
2) zasady prezentowania informacji  na stronach internetowych Sklepu,
3) zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie,
4) zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
5) zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży produktów,
6) uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy,
7) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
8) informacje dotyczące gwarancji, jeżeli zostanie udzielona na konkretny produkt,
9) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
10) regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.
11) informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
12) wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 marca 2015 r. przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godz 8.00 - 12.00 w następujący sposób:
- Telefonicznie, nr tel. 17 8623831,
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@stamax.pl
- Poprzez formularz kontaktowy Sklepu internetowego,
- Pisemnie, na adres Stamax sp.j. 35-056 Rzeszów, ul.Długosza 5
- Osobiście w biurze firmy 35-056 Rzeszów, ul.Długosza 5
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
6. Niniejszy Regulamin zawiera informacje dla Konsumenta dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz w załączniku wzór formularza odstąpienia od umowy.  
7. Uprawnienia Konsumenta określa m. in. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz inne przepisy.
8. W rozumieniu niniejszego Regulaminu :
1) Klient to:
a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną,
korzystająca ze Sklepu np. sprawdzająca asortyment produktów, dokonująca zakupów.
2) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego).
3) Sklep Internetowy e-kominy.pl – sklep internetowy prowadzony przez Stamax Maciołek - Sławiński spółka jawna dostępny pod adresem e-kominy.pl
4) Sprzedawca, Spółka - Stamax Maciołek - Sławiński spółka jawna, 35-056 Rzeszów, ul.Długosza 5, NIP: 8133178681, REGON 690730497, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000176641

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja 10 lub nowsza), FireFox (wersja 3 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza), Chrome (wersja 10 lub nowsza), Safari (z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 piksli.
2. Przeglądanie stron internetowych Sklepu np. uzyskiwanie informacji o produktach, Sprzedawcy, sprawdzanie produktów dostępnych w asortymencie Sklepu nie wymaga rejestracji.
3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta e-mail. Założenie konta (rejestracja) w Sklepie e-kominy.pl nie jest warunkiem koniecznym dokonania zakupu. Zarejestrowanie się ułatwia jednak kupowanie w przyszłości, bez potrzeby wpisywania każdorazowo danych teleadresowych, a tylko poprzez zalogowanie się. Dostawa produktów może nastąpić na terytorium Polski a w przypadku gdy jest to wyraźnie wskazane przy konkretnym produkcie także w innym państwie.
4. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do przeglądania stron Sklepu i składania zamówień.
5. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu w celach innych niż określone w ust. 4 np. wykorzystanie zdjęć zamieszczonych w serwisie we własnej działalności gospodarczej, ingerowanie w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu są zabronione.
6. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia przez określony czas korzystania ze sklepu internetowego z przyczyn technicznych.

III. Informacje o produktach oraz inne informacje podawane w sklepie internetowym

1. Informacje prezentowane w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia produktu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:
1) zmiany cen produktów prezentowanych w Sklepie,
2) informacji o produktach prezentowanych w Sklepie,
3) wycofania poszczególnych produktów z asortymentu Sklepu,
4) wprowadzania nowych produktów do asortymentu Sklepu.

5. Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane w serwisie (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań.
6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Internetu na warunkach innych niż określone w ust. 1, a także niektóre konfiguracje urządzeń jak również używanie oprogramowania firm trzecich np. mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie strony internetowej Sklepu. W niektórych przypadkach w celu użytkowania sklepu może być konieczne wyłączenie niektórych programów lub zmiana ustawień urządzenia.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wizualizacja produktów umieszczona na stronie internetowej może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu i zależy między innymi od ustawień komputera Klienta. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
8. W celach statystycznych Sklep Internetowy wykorzystuje tzw. cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
9. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu np. z przyczyn technicznych, w celu dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów prawa itp.
10.  Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich zamówień zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

IV. Rejestracja, składanie zamówień

1. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia przez Klienta oraz jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
2. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji, wymaga natoniast akceptacji Regulaminu.
3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta do Sprzedawcy z adresu email przypisanego do konta Klienta lub złożyć prośbę na piśmie.
5. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
6. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

V. Zasady płatności

1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.
2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
1) płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2) płatność elektroniczna - rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
3. Realizacja zamówień́ następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu dotpay lub po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

VI. Dostawa produktów

1. Dostawa produktów może nastąpić na terytorium Polski, a w przypadku gdy jest to wyraźnie wskazane przy konkretnym produkcie także w innym państwie.
2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca  niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
3. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4. W przypadku większych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

VII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu produktu przez Spółkę.
3. Spółka w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
5.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

VIII. Informacje dotyczące gwarancji

1. Niektóre produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora (zwanych dalej „gwarantem”).
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji określa treść gwarancji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

IX. Uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
3.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

X. Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów.
2. Administratorem danych osobowych jest Stamax Maciołek - Sławiński spółka jawna, 35-056 Rzeszów, ul.Długosza 5, NIP: 8133178681, REGON 690730497, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000176641
3. W celu realizacji transakcji Sprzedawca będzie przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię/imiona i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, login użytkownika; numer identyfikacyjny klienta; adres IP (Internet Protocol).
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
5. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.
2. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.
3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

XII. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Stamax Maciołek - Sławiński spółka jawna, 35-056 Rzeszów, ul.Długosza 5 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Koszty odesłąnia rzeczy ponosi Konsument.
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez konsumenta

Formularz