Nasady kominowe – podstawowe cechy i zastosowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) w obiektach zlokalizowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, na przewodach dymowych i spalinowych należy zastosować nasady kominowe.

Funkcje nasad kominowych

nasady kominowe zastosowanieWedług Rozporządzenia Ministra Infrastruktury przewody kominowe muszą być wyprowadzone ponad dach, na taką wysokość, by były one zabezpieczone przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Zastosowanie nasad kominowych pozwala chronić przewody kominowe przed negatywnymi skutkami odwrócenia ciągu. Zakończenia kominowe muszą posiadać możliwość otwarcia lub uchylenia ich, aby umożliwić swobodne przeprowadzenie czynności czyszczenia przewodu kominowego.

Nasady kominowe są w stanie przetworzyć energię wiatru na podciśnienie w przewodzie kominowym, które pozwala wytworzyć i ustabilizować właściwy ciąg kominowy. Dzięki temu powietrze z przewodów wentylacyjnych oraz spaliny z przewodów spalinowych są skutecznie wyprowadzane na zewnątrz. Dodatkowo nasady kominowe osłaniają otwór wylotowy komina przed negatywny oddziaływaniem wiatru oraz wód opadowych, a także stanowią praktyczne przedłużenie przewodu kominowego oraz pełnią funkcję dekoracyjną komina.

nasady kominowe zastosowanie

Rodzaje nasad kominowych

Nasady obrotowe – głowice tego typu nasad są wprawiane w ruch obrotowy za pomocą siły wiatru, a dzięki odpowiednio wyprofilowanym łopatkom powietrze z przewodu dolotowego jest wypompowywane na zewnątrz, tworząc stabilny ciąg kominowy. To, co charakteryzuje nasady obrotowe, to niska podatność tego typu urządzeń na zanieczyszczenia pochodzące od spalin. Nasady obrotowe mogą być z powodzeniem stosowane również jako zakończenia przewodów wentylacyjnych.

Nasady samonastawne – ich cechą charakterystyczną jest to, że ustawiają się w kierunku wiejącego wiatru, zabezpieczając swoją czaszą przewód kominowy i tworząc po stronie zawietrznej podciśnienie proporcjonalne do prędkości wiejącego wiatru. Obrót nasad samonastawnych jest zależny od siły wiejącego wiatru, natomiast zysk energetyczny uzyskany przez te urządzenia jest o wiele większy niż w przypadku nasad stałych. Jednak w porównaniu z urządzeniami obrotowymi, nasady samonastawne są o wiele bardziej podatne na zanieczyszczenia i pyły pochodzące od spalin, które mogą zablokować części ruchome nasady, co w efekcie doprowadzi do jej unieruchomienia. Nasady samonastawne znajdują swoje zastosowanie na zakończeniach kanałów spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych.

Nasady stałe – urządzenia tego typu to elementy statyczne, które nie zmieniają swego położenia względem wiejącego wiatru. Nasady stałe działają w oparciu o zjawisko, które polega na pojawieniu się podciśnienia po stronie zawietrznej przesłony opływanej przez wiatr, a skuteczność funkcjonowania tego rodzaju urządzeń jest współzależna od natężenia oraz kierunku wiatru. Z uwagi na swą budowę i zasadę działania, nasady stałe są zazwyczaj montowane na przewodach kominowych wyposażonych dodatkowo w wentylatory, które wspomagają ciąg. Nasady stałe są preferowane na zakończeniach kominów wentylacyjnych i spalinowo-gazowych.

Zastosowanie nasad kominowych

 • nasady kominowe stosuje się na kominach wentylacyjnych, których dotychczasowe działanie nie zapewniało odpowiedniej wentylacji pomieszczeń,
 • w pomieszczeniach znajdujących się na najwyższych kondygnacjach budynku w przypadku, gdy komin wentylacyjny ma ograniczoną wysokość,
 • nasady są potrzebne wtedy, gdy wiejący wiatr opadając wtłacza powietrze do komina; jest to szczególnie powszechne zjawisko w miejscach o niekorzystnym ukształtowaniu terenu,
 • w przypadku niekorzystnego usytuowania komina względem połaci dachu (tzw. komin zaniżony),
 • nasady stosuje się, gdy pracę komina wentylacyjnego dezorganizują umieszczone na dachu kominy spalinowe, dymowe lub kominy schodkowe,
 • w przypadku, gdy pomieszczenie wyposażono w system wentylacji naturalnej, ogólnej oraz dodatkowo zamontowano okapy wyciągowe z grawitacyjnym odprowadzeniem powietrza;

Prawidłowe działanie nasad kominowych

Bardzo ważne jest, aby podczas montażu nasady kominowej stosować się do kilku podstawowych zasad. Zapewni to prawidłowe funkcjonowanie urządzenia podczas wydajnego wspomagania ciągu kominowego. Oto najważniejsze reguły, do których warto się stosować:

 1. średnica nasady kominowej nie może być mniejsza od średnicy komina,
 2. kształt nasady powinien odpowiadać strukturze przewodu kominowego, w przeciwnym wypadku należy zastosować przejście redukcyjne,
 3. aby uniknąć tzw. ciągu wstecznego, jedna nasada nie może zostać zamontowane nad kominem, w którym znajdują się wyloty przewodów spalinowych, wentylacyjnych i dymowych,
 4. urządzenie należy odpowiednio dostosować do funkcji przewodu kominowego,
 5. prawidłowe działanie przewodu spalinowego wykonanego ze stali z nasadą zapewni odpowiednie zaizolowanie rur; zastosowanie nasady na rurach nie zaizolowanych może doprowadzić do powstania tzw. korka zimnego gazu, który zablokuje ciąg;
 6. montaż nasad wykonanych z aluminium lub blachy cynkowej w kominach spalinowych lub dymowych może doprowadzić do szybkiej korozji urządzenia oraz jego zablokowania;

Nasady hybrydowe

Nasady hybrydowe to skomplikowane urządzenia wyposażone w silnik elektryczny sterujący ruchem obrotowym nasady kominowej. Ich głównym zastosowaniem są zakończenia kanałów wentylacyjnych. Zasada działania tych urządzeń jest niezwykle elastyczna, dzięki czemu może być odpowiednio dostosowana do warunków panujących na zewnątrz. Zachodzą tu dwa modele pracy nasady hybrydowej. Po pierwsze, urządzenia tego typu mogą działać w sposób naturalny, a więc za pomocą wiatru, który wprawia w ruch elementy ruchome nasady lub za pomocą strumienia powietrza przepływającego przez kanał. Po drugie, nasady hybrydowe mogą działać w sposób mechaniczny, a więc z pomocą napędu silnika elektrycznego.

Nasady hybrydowe do skutecznego działania wymagają podłączenia energii elektrycznej o niskim napięciu, przez co są o wiele bardziej bezpieczniejszym rozwiązaniem oraz wysoce energooszczędnym.

Shopping Cart
Przewiń do góry