Przygotowanie przewodów kominowych do zimy

przygotowanie przewodów kominowych do zimy

Brak regularnych przeglądów przewodów kominowych może doprowadzić do tragedii. W okresie jesienno-zimowym, określanym również jako sezon grzewczy, najczęściej z tego właśnie powodu dochodzi do pożarów i zatruć. Lekceważenie obowiązku jakim jest sprawdzenie drożności przewodów kominowych może zakończyć się śmiercią.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, przegląd przewodów kominowych oraz czyszczenie komina.
Tylko Kominiarz z Uprawnieniami – Sprawdź Legitymację Służbową.
Standardowa cena za usługi kominiarskie
wynosi około 50 zł,
a w domach jednorodzinnych
od 150 do 250 zł
.
Prawo w tym zakresie jest bardzo jasne doprecyzowane. Przepisy prawa budowlanego nakładają na właścicieli i zarządców dwa najważniejsze i bezsprzeczne obowiązki:
  1.  Przegląd komina
    Z art. 62 ust.1 prawa budowlanego wynika obowiązek corocznego kontrolowania sprawności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych przez osoby z uprawnieniami (mistrza kominiarskiego lub uprawnieniami budowlanymi).
  2.  Czyszczenie kominów
    Częstotliwość czyszczenia kominów określa z kolei § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych. Zgodnie z nim należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne jak i dymowe oraz spalinowe.

kompletne systemy kominowe rzeszów

Obowiązkowe przeglądy i kontrole budynku przed sezonem grzewczym

W domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym zaleca się przeglądy przewodów kominowych nawet do 4 razy w roku! W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej. Najczęściej przeglądów kominowych nie wykonujemy na bieżąco tylko od przypadku do przypadku. W większości domów nie wykonuje się tego nawet wcale! Do interwencji w tego typu sprawach upoważnieni są strażacy. Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji przewodów kominowych mogą być nakładane mandaty w kwocie około 500 zł. Do ich nałożenia zobligowany jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wielu z nas, w tym osoby mieszkające w domach jednorodzinnych, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji braku przeglądu. Pomimo wykupienia ubezpieczenia, w sytuacji gdyby doszło do nieszczęścia np: pożaru, to ubezpieczyciel nie wypłaci należnego odszkodowania jeżeli nie zostaną przedstawione dokumenty z przeglądów instalacji i z czyszczenia komina. Podsumowując polisa nie zadziała na etapie likwidacji szkody jeżeli nie zostanie dopełniony obowiązek przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych w domu.

 

przygotowanie przewodów kominowych do zimy przygotowanie przewodów kominowych do zimy
Shopping Cart
Przewiń do góry