Rodzaje wentylacji mechanicznej

Wymiana powietrza w wentylacji mechanicznej odbywa się dzięki zastosowaniu wentylatorów, w związku z czym na jej funkcjonowanie i wydajność nie wpływają warunki atmosferyczne, jak w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Systemy wentylacji mechanicznej mogą się różnić w zależności od kierunku ruchu powietrza względem wentylowanego pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna montowana jest, gdy konieczne staje się wspomaganie naturalnego procesu wymiany powietrza. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej jest to system, który skutecznie funkcjonuje o każdej porze roku – bez względu na warunki atmosferyczne. Jej dodatkową zaletą jest opcja regulacji wydajności pracy, co pozwala na dokładne dostosowanie wydajności wentylacji do warunków pomieszczenia i potrzeb osób przebywających w nim. Wentylacja pozwala na kontrolowaną wymianę powietrza.

Wentylacja wywiewna

rodzaje wentylacji mechanicznychW przypadku wentylacji wywiewnej świeże powietrze napływa do wnętrza otworami nawiewnymi tak, jak w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Wyłącznie usuwanie powietrza jest wspomagane mechanicznie przy użyciu urządzenia, do którego prowadzą kanały wywiewne z poszczególnych pomieszczeń w budynku. Wentylacja wywiewna skutecznie usuwa zużyte powietrze, ale jej wadą jest to, że powoduje stosunkowo duże straty ciepła.

Ponadto, o jej efektywności można mówić wtedy, gdy na miejsce zużytego powietrza dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza świeżego. Tylko wtedy wentylator będzie w stanie zassać powietrze przeznaczone do usunięcia, w przeciwnym razie będzie działał na próżno.

System może składać się z jednego centralnego lub kilku wentylatorów połączonych w systemie wyciągowym, które kierują zużyte powietrze w stronę komina wentylacyjnego (tzw. wyrzutni). Dodatkową jego funkcją jest możliwość regulacji intensywności wymiany powietrza poprzez odpowiednie ustawienie kratek wentylatora lub samego urządzenia.

Ten rodzaj wentylacji nie może być stosowany w budynkach z kotłem z otwartą komorą spalania, gazowym podgrzewaczem wody oraz kominkiem. Występuje wówczas tzw. ciąg wsteczny, czyli napływanie kratkami wentylacyjnymi powietrza zużytego, które powinno trafiać do wyrzutni celem usunięcia na zewnętrz budynku.

rodzaje wentylacji mechanicznych

Wentylacja nawiewno-wywiewna

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest wentylacja wspomagająca zarówno napływ świeżego powietrza, jak i usuwanie powietrza zużytego. System wyposażony jest również w funkcję odzysku ciepła, które w przypadku wentylacji wywiewnej (także grawitacyjnej) jest tracone podczas wymiany powietrza.

Rekuperator (tak określa się ten rodzaj wentylacji) składa się z:

  • jednostki centralnej,
  • czerpni,
  • kanałów wentylacyjnych,
  • wyrzutni.

System zapewnia skuteczną wymianę powietrza, podczas której:

  • latem zużyte powietrze oddaje ciepło świeżemu (odzysk ciepła),
  • zimą zużyte powietrze chłodzi świeże (odzysk chłodu).

W tym systemie świeże powietrze jest pozyskiwane przez czerpnie (za pomocą wentylatora nawiewnego), a zużyte usuwane przez wyrzutnię (za pomocą wentylatora wywiewnego), natomiast rozprowadzane kanałami wentylacyjnymi. Ogrzewanie (również schładzanie) odbywa się w wymienniku ciepła podczas procesu wymiany powietrza. Czasami system wentylacji z rekuperacją wyposażony jest w gruntowy wymiennik ciepła umożliwiający w zależności od pory roku wstępne chłodzenie lub ogrzewanie powietrza.

Kiedy instalować wentylację mechaniczną?

Wentylacja mechaniczna montowana jest w budynkach, gdzie konieczne jest wzmocnienie wydajności wentylacji grawitacyjnej. Jednak trzeba pamiętać, że system wywiewny, mimo efektywnej wymiany powietrza, powoduje straty ciepła. Dlatego w przypadku budynków mających wykazywać energooszczędność (o wysoce szczelnej izolacji) wskazana jest właściwe wyłącznie wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperator.

Shopping Cart
Przewiń do góry