System wentylacji w domu

Dom energooszczędny to budynek wykazujący niskie zużycie energii. Wynika to z prostej konstrukcji budynku oraz wysokiej jakości izolacji pozwalających na ograniczenie strat ciepła, ale też ze stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie instalacji. Jaki zatem system wentylacji powinien znaleźć się w projekcie domu energooszczędnego?

system wentylacji w domu energooszczędnymZastosowane w domach energooszczędnych rozwiązania budowlane pozwalają na zapewnianie optymalnego komfortu cieplnego. Jednocześnie konieczny staje się montaż skutecznego systemu wentylacyjnego odpowiadającego za prawidłową wymianę powietrza.

Budynki energooszczędne wykazują mniejsze straty cieplne, a tym samym powodują mniejsze zużycie energii niż budynki tradycyjne. Wynika to z tego, że posiadają:

 • prostą konstrukcję bez dodatkowych elementów dekoracyjnych,
 • wysokiej jakości izolację ścian (jedno- i wielowarstwowe) oraz dachu,
 • okna o odpowiedniej szczelności i przenikalności cieplnej.

Poznaj również różnicę jaka jest między domem energooszczędnym a domem pasywnym.

system wentylacji w domu

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Celem doskonałej izolacji jest ograniczenie strat ciepła, które w największym stopniu powoduje wentylacja grawitacyjna (nawet 50% z całkowitych strat ciepła w budynku). W domach energooszczędnych nie może być ona jedynym systemem wymiany powietrza, ponieważ:

 • ze względu na dobrą izolację ogranicza się ilość otworów nawiewnych,
 • nie jest dostatecznie wydajna, by usunąć nadmiar gromadzącej się wilgoci w tak szczelnym budynku.

Dlatego koniecznością jest montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperatora, który nie tylko zapewni prawidłowy proces wymiany powietrza, ale też pozwoli obniżyć zużycie energii potrzebnej do ogrzewania powietrza świeżego. Jest to urządzenie idealnie sprawdzające się właśnie w tak szczelnych budynkach, jak domy energooszczędne.

Rekuperator

Rekuperator to system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Umożliwia odzysk energii sięgający od 50% do nawet 90% tego, co zwykle jest tracone. Zbudowany jest z:

 • wentylatora nawiewnego odpowiadającego za zasysanie świeżego powietrza,
 • wentylatora wywiewnego odpowiadającego za usuwanie zanieczyszczonego powietrza,
 • wymiennika ciepła, gdzie powietrze usuwane ogrzewa zimne powietrze zasysane z zewnętrz,
 • filtrów montowanych w wymienniku, a zatrzymujących zanieczyszczenia.

Najważniejszym elementem systemu jest jednostka centralna odpowiadająca za wymianę powietrza. Oprócz urządzeń składa się na niego system rur:

 • czerpnia, czyli otwór stanowiący początek kanału wentylacyjnego,
 • kanały wentylacyjne, którymi przepływa powietrze.

Świeże powietrze zasysa się przez czerpnię i kanałami wentylacyjnymi trafia do rekuperatora, gdzie wyłapywane są przez filtry wszelkie zanieczyszczenia (pyłki, alergeny). Jednocześnie z pomieszczeń zasysane jest powietrze zużyte, które również trafia do rekuperatora, gdzie oddaje swoje ciepło, powietrzu świeżemu – przy czym nie dochodzi do ich mieszania się. Następnie świeże i już ogrzane powietrze kanałami wentylacyjnymi jest rozprowadzane do pomieszczeń, natomiast zużyte jest usuwane na zewnętrz.

Znaczenie wentylacji

Wentylacja jest niezbędna, ponieważ odpowiada za jakość powietrza wewnątrz budynku.  Prawidłowy proces wymiany powietrza polega na usuwaniu z poszczególnych pomieszczeń powietrza zanieczyszczonego i dostarczaniu na jego miejsce świeżego. Wydajny system wentylacji zapewnia więc dopływ tlenu w miejsce usuwanych:

 • zapachów,
 • substancji szkodliwych,
 • mikroorganizmów,
 • wilgoci.

Nagromadzone we wnętrzu zanieczyszczenia niekorzystnie wpływają na:

 • organizm człowieka – są przyczyną gorszego samopoczucia i dolegliwości zdrowotnych,
 • konstrukcję budynku – wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, powodując niszczenie ścian.
Shopping Cart
Przewiń do góry