Co należy wiedzieć o wentylacji w domu?

Prawidłowo działający system wentylacji powinien zapewnić płynną wymianę powietrza między wnętrzem budynku a otoczeniem. W wyniku procesu wymiany w miejsce powietrza zużytego, zawierającego zanieczyszczenia i nadmiar wilgoci, dostarczane jest powietrze świeże, pobawione zanieczyszczeń i zawierające większą ilość tlenu. Zastanawiasz się co należy wiedzieć o wentylacji w domu? Poniższy tekst pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Normy wentylacyjne

co należy wiedzieć o wentylacji domuSystem wentylacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej musi być projektowany zgodnie z normą PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania” oraz wprowadzoną do niej zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań systemów wentylacji strumień objętości powietrza wentylacyjnego (ilość powietrza usuwanego lub liczba wymian w ciągu godziny) określa suma strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Przy czym parametry poszczególnych strumieni zostały dokładnie sprecyzowane we wskazanej normie. Warto znać zasady poprawnego działania wentylacji i regularnie je stosować.

Zasady wymiany powietrza

Najważniejszą zasadą działania każdego systemu wentylacyjnego jest dostarczanie powietrza świeżego w takiej samej ilości, w jakiej usuwane jest powietrze zużyte. Jest to jeden z istotnych aspektów warunkujących prawidłowy przebieg procesu wymiany, który przekłada się również na wydajność działania systemów wentylacyjnych. Dotyczy on zarówno budynku, jak i poszczególnych jego pomieszczeń.

Instalacja wentylacyjna w domu powinna:

  • umożliwiać dopływ świeżego powietrza do kuchni z oknem zewnętrznym oraz do pokoi,
  • zapewnić usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki (toalety, jeśli stanowi osobne pomieszczenie), pokoi oddzielonych większą ilością drzwi oraz tych oddalonych (również znajdujących się na wyższych piętrach).

co należy wiedzieć o wentylacji w domu

Nawiew

Świeże powietrze powinno napływać do każdego pomieszczenia – tak tych z oknami zewnętrznymi, jak i pozbawionych okien. W pierwszym przypadku jest to możliwe ze względu na nieszczelności o odpowiednim współczynniku infiltracji. Natomiast w drugim przepływ odbywa się poprzez szczeliny i otwory w drzwiach (przykładem jest łazienka wewnętrzna).

Ponieważ montowane okna są obecnie bardzo szczelne, zalecane jest stosowanie nawiewników (okiennych lub ściennych). Zapewnią one wymagany dopływ świeżego powietrza, umożliwiając prawidłową wentylację. Nawiewniki wyposażone są w opcję regulacji manualnej bądź automatycznej. Istnieje więc możliwość samodzielnego ustawienia stopnia otwarcia. Ewentualnie może się to odbywać pod wpływem temperatury powietrza, wilgotności oraz różnicy ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. W zależności od stopnia otwarcia odpowiednia ilość powietrza napływa do pomieszczenia, przy czym przenika ono również (w małym stopniu) przy nawiewnikach całkowicie zamkniętych.

Z pomieszczeń z nawiewnikami powietrze przepływa do kolejnych wnętrz, przedostając się szczelinami i otworami znajdującymi się w drzwiach.

Wywiew

Powietrze zużyte powinno być sukcesywnie usuwane z pomieszczeń za pośrednictwem:

  • otworów wywiewnych – połączone z przewodami wywiewnymi prowadzącymi na zewnętrz budynku,
  • otworów wyrównawczych – znajdujące się w górnej części drzwi, między krawędzią drzwi a sufitem. Mogą to być też szczeliny między dolną częścią drzwi a podłogą).

W pomieszczeniach bez okien oraz w kuchni i łazience powinny znajdować się piony wentylacyjne zapewniające stały odpływ zużytego powietrza. Ponadto, należy pamiętać, że piony wentylacyjne w pomieszczeniach gospodarczych nie mogą być łączone z pionami pomieszczeń użytkowych (mieszkalnych).

Naturalna i mechaniczna wymiana powietrza

Budynek powinien być zaprojektowany tak, aby możliwa była wentylacja naturalna (grawitacyjna). Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, a proces wymiany powietrza nie będzie w pełni wydajny, konieczne jest uwzględnienie wentylacji mechanicznej, która będzie wymuszać prawidłowy przepływ powietrza.

Wentylacja naturalna nie jest wystarczająca lub nie sprawdza się w budynkach wyższych niż 9 kondygnacji oraz w domach energooszczędnych o wysokim stopniu szczelności (pod względem izolacji i stolarki okiennej). Wówczas konieczny staje się montaż wentylacji mechanicznej, zwłaszcza nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperator).

Shopping Cart
Przewiń do góry