Prawidłowy przegląd systemu DGP

Jak każdy system kominowy, działający w budynku mieszkalnym, tak również powietrzna instalacja grzewcza wymaga odpowiedniej konserwacji oraz systematycznego przeglądu. Zapewni to prawidłowe funkcjonowanie całego systemu przez kolejny sezon grzewczy.

Głównym celem przeglądu systemu DGP jest:

  • sprawdzenie drożności całej instalacji,
  • sprawdzenie stanu wentylatora kominkowego (w przypadku systemów wymuszonych),
  • wymiana lub oczyszczenie filtrów,
  • usunięcie kurzu z kanałów i przewodów.

Odpowiedni przegląd i czyszczenie systemu DGP umożliwia powietrzu docieranie do wszystkich odnóg instalacji i tym samym umożliwi skuteczne ogrzewanie pomieszczeń powietrzem wolnym od wszelkich zanieczyszczeń.

Konserwacja systemu DGP

przegląd systemu dgp

Najważniejszą kwestią podczas prac konserwacyjnych systemu DGP jest sprawdzenie drożności wszystkich odnóg instalacji. Wykonuje się to poprzez załączenie wentylatora i sprawdzenie, jaki strumień powietrza dochodzi do poszczególnych pomieszczeń, czy konkretna odnoga nie jest ewentualnie uszkodzona, i czy powietrze przepływa przez nią w sposób niczym nieograniczony. Jeżeli system wentylacji posiada elementy regulacyjne, można, poprzez zamykanie przepustnicy na poszczególnych odnogach i kierując strumień powietrza tylko do jednej odnogi, szybko sprawdzić jej drożność. W przypadku, gdy dana odnoga posiada zdecydowanie za duże opory przepływu powietrza, należy sprawdzić przyczyny jej niedrożności.

Bardzo ważne jest również, by sprawdzić przewody instalacji DGP pod kątem ich zakurzenia. Po kilku sezonach eksploatacji i kilku okresach przestoju, w przewodach może zebrać się spora warstwa zanieczyszczeń.

Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia tego typu prac:

  1. Można rozłączyć wszystkie rury elastyczne i poddać je gruntownemu czyszczeniu. Jednak jest to metoda bardzo pracochłonna i nie zawsze wykonalna.
  2. Można także przedmuchać odnogi systemu za pomocą małej sprężarki, co daje zdecydowanie skuteczniejsze efekty niż demontaż rur.

przegląd systemu dgp

Wentylator i filtry

Czyszczeniu należy poddać również wentylator, uprzednio odłączając go od zasilania. Oczyścić należy przede wszystkim komorę gorącą wentylatora za pomocą szczotki i odkurzacza. Gruntownemu czyszczeniu lub wymianie powinny zostać poddane filtry w nawiewach powietrza do pomieszczeń. Czynności te są bardzo łatwe do wykonania, ponieważ wystarczy zdjąć kratkę lub anemostat, wyjąć filtr i oczyścić go szmatką lub odkurzaczem, jak również zgarnąć kurz na dostępnym z danego pomieszczenia odcinku przewodu.

Przewód kominowy

Kolejną ważną kwestią jest sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania spalin, która w istotny sposób wpływa na prawidłowy ciąg kominowy. Drożny przewód kominowy chroni użytkowników przed m.in. pożarem sadzy, zapewniając im bezpieczne i efektywne spalanie drewna w kominku. Czyszczenie przewodu kominowego powinien przeprowadzić specjalista, uprawniony do wykonywania tego rodzaju konserwacji systemów wentylacyjnych.

Shopping Cart
Przewiń do góry