Przewody kominowe – oczekiwania versus rzeczywistość

W budownictwie istnieje wielu fachowców, którzy to „niejeden dom już wybudowali”. Bardzo często doświadczenie to nie wszystko, ponieważ w miarę upływu lat zmieniają się pewne standardy zwłaszcza dotyczące instalacji wentylacyjnych.

Wielu fachowców powołując się na swoje doświadczenie mogą sprawić, że wentylacja grawitacyjna będzie działała niepoprawnie. Precyzja wykonania przewodów kominowych oraz dbałość o właściwy plan i rozmieszczenie to tylko niektóre czynniki istotne w instalacji takiej wentylacji. Przepisy prawa narzucają pewne normy, które musza zostać spełnione tak by instalacja działała prawidłowo oraz nie sprawiała kłopotów.

Przewody kominowe i wentylacyjne

przewody kominoweSame przewody kominowe mają różne przeznaczenie w zależności od ich wykorzystania. W przypadku komina spalinowego rolą przewodu jest przenoszenie spalin na zewnątrz. Natomiast przewody kominów wentylacyjnych zostały stworzone w celu przenoszenia zużytego powietrza z wnętrza domu na zewnątrz.

Przewody kominowe powinny być prowadzone pionowo z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 30o. Ma to swoje uzasadnienie w ograniczeniu oporów powietrza. Jeśli w instalacji byłyby większe odchylenia, to uniemożliwiałyby prawidłową cyrkulację powietrza. To samo dotyczy, jakości wykonania, a jego przekrój powinien być jednakowy na każdym odcinku i wynosić, co najmniej 0,016m2. Ważne jest również sposób wprowadzenia i zakończenia przewodów kominowych ponad dachem budynku. Wówczas należy już na etapie planowania uwzględnić wpływ wiatru na sprawne działanie wentylacji.

Prowadzenie wylotów kominowych ponad dach w sposób określony przez Polską Normę dla kominów murowanych uwzględnia dodatkowy bardzo istotny element. W rejonach silnych wiatrów, gdzie uwzględniony został zbyt duży wpływ wiatru na działanie instalacji należy zastosować nasady kominowe.

przewody kominowe

Nasady kominowe

Prawidłowe funkcjonowanie wentylacji jest również uzależnione od właściwego doboru nasad kominowych. Zła lub niezgodna z wymaganiami branżowymi nasada może spowodować wiele niekorzystnych konsekwencji.

Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, gdy wewnątrz przewodu kominowego zaistniał odpowiednio duży ciąg, który jest w stanie pokonać opory powietrza oraz ciśnienie wewnątrz pomieszczenia. Zaś to ciśnienie zależy z kolei od kierunku wiatru. By w danym mieszkaniu był zachowany odpowiednia wentylacja powietrza, strata ciśnienia w przewodzie, jaką musi pokonać ciąg kominowy musi być mniejsza (lub taka sama) jak ciśnienie czynne komina.

Wentylacja grawitacyjna obejmuje wiele działań wyprzedzających jej instalacje. Dokładne obliczenia i wymiary mają znaczący wpływ na jej działanie w przyszłości. Warto szczegółowo zaplanować rozmieszczenie wentylacji, uwzględniając wiele czynników, a także kontrolować pracę swoich fachowców by cała budowa szła zgodnie z planem.

Shopping Cart
Przewiń do góry