Artykuły

Przyczyny nieprawidłowego działania wentylacji

23-01-2015

Jakość powietrza w pomieszczeniu zależy od właściwego działania systemu wentylacji w budynku. Proces wentylacji polega bowiem na wymianie powietrza zanieczyszczonego na świeże, z jednoczesnym usuwaniem nadmiaru wilgoci. Jednak, co w sytuacji, gdy w pomieszczeniu widać oznaki nieprawidłowego działania wentylacji? Jakie mogą być tego przyczyny?

Objawy wadliwej wentylacji

Objawem wadliwego funkcjonowania systemu wentylacji jest przede wszystkim nadmiar wilgoci, która w postaci skroplonej widoczna jest na ścianach, płytkach, powierzchniach szklanych (szyby, lustro). Jej gromadzenie powoduje powstawanie pleśni i grzybów widocznych na ścianach, ale też szkodliwych dla zdrowia. Nadmiar czynników szkodliwych unoszących się w powietrzu, w tym dwutlenku węgla, powoduje u człowieka gorsze samopoczucie, dolegliwości ze strony układu oddechowego i serca.

Przyczyny wadliwej wentylacji

W każdym budynku wymiana powietrza zachodzi w sposób naturalny, dzięki systemowi tzw. wentylacji grawitacyjnej, uwzględnianej już na etapie projektowania. Dodatkowo może być zamontowana instalacja uniezależniająca wentylację grawitacyjną od warunków atmosferycznych. Stanowi ją wentylacja mechaniczna złożona z jednego lub kilku wentylatorów. Czasami może się jednak zdarzyć, że system nie będzie działał w pełni wydajnie.

Jeśli tylko zostanie stwierdzone nieprawidłowe działanie wentylacji, należy natychmiast ustalić przyczynę awarii. A powody mogą być rozmaite. Należy mieć na uwadze, że system wentylacyjny zarówno odprowadza powietrze (zanieczyszczone), jak i doprowadza (świeże) do pomieszczenia. Wszystko więc zależy od tego, na którym etapie procesu wymiany pojawiają się komplikacje.

  1. Otwory nawiewne

Jedną z dość częstych przyczyn wadliwej wentylacji jest brak otworów nawiewnych, co uniemożliwia przenikanie do wnętrza świeżego powietrza. Nawet jeśli zanieczyszczone powietrze jest właściwie odprowadzane, na jego miejsce zawsze musi być dostarczane świeże. Zakłócenia w procesie naturalnej wymiany spowodowane są między innymi zbyt dużą szczelnością stolarki okiennej bądź izolacji budynków. Rozwiązaniem mogą być nawiewniki montowane w oknach lub ścianach, często posiadające opcję regulowania, które zapewniają prawidłowy obieg powietrza.

Zdarza się również, że kratki wentylacyjne w pomieszczeniach są zasłaniane – zwykle z powodu tzw. ciągu wstecznego, co również powoduje zakłócenia w procesie wymiany powietrza.

  1. Wewnętrzny obieg powietrza

Obieg powietrza odbywa się nie tylko z wnętrza na zewnętrz, ale też w obrębie pomieszczeń w danym lokalu czy budynku. Dlatego drzwi do pokoi, kuchni i łazienki powinny posiadać szczeliny umożliwiające przepływanie powietrza. Może to być szczelina w górnej części drzwi bądź przestrzeń między ich częścią dolną a podłogą, ewentualnie specjalne otwory wykonane w dole drzwi.

  1. Montaż kanałów wentylacyjnych

Aby kanały wentylacyjne spełniały swoją rolę, muszą być poprawnie zamontowane. Ich wyloty najczęściej montowane są w bocznej ścianie komina, istnieje też możliwość montażu w nasadzie kominowej. W ten sposób unika się wtłaczania powietrza do komina. Ponadto, prawidłowy przepływ powietrza zapewnia odpowiednia długość kanałów na ich poszczególnych odcinkach, przy czym w pionie powinny być dłuższe, zaś w poziomie krótsze.

Powietrze zanieczyszczone gromadzi się w górnej części pomieszczenia, dlatego zawsze kratka wentylacyjna powinna znajdować się przy suficie. Jeśli będzie zlokalizowana zbyt nisko, może spowodować mniejszą wydajność systemu wentylacyjnego. Ponadto, kanały wywiewne w pomieszczeniach powinny być zlokalizowane w miejscach, do których powietrze bez problemu będzie napływać.

Bardzo ważne jest, aby pomieszczenia posiadały oddzielne kanały wentylacyjne, a te w których nie są montowane, znajdowały się w pobliżu wnętrz z wentylacją.

  1. Wentylatory wyciągowe na kratkach wentylacyjnych

Podłączanie wentylatorów wyciągowych do kratek wentylacyjnych hamuje ruch powietrza w kanale, a jednocześnie utrudnia usuwanie zanieczyszczeń z konkretnego pomieszczenia. Przykładem takiej sytuacji jest montaż okapów kuchennych, które powinny być podłączone do osobnego kanału.

  1. Wentylacja mechaniczna

System wentylacji mechanicznej, wspomagającej proces naturalnej wymiany powietrza, musi być dostosowany do warunków i parametrów danego budynku. Mała moc urządzenia oznacza jednocześnie małą wydajność, która nie zapewni właściwej wymiany powietrza. Dlatego przyczyną wadliwego funkcjonowania systemu wentylacyjnego może być również nieprawidłowo dobrane urządzenie do parametrów danego budynku.

wentylator wyciągowy wentylator ciągu kominowego