Nawiewniki (nawietrzaki), czyli jak doprowadzić powietrze do budynku?

nawiewnikiBudowa układu wentylacyjnego jest niezmiernie prosta. Składa się on z układu doprowadzającego świeże powietrze z zewnątrz budynku i z układu odprowadzającego powietrze zużyte bezpośrednio na zewnątrz. W tak zwanym „starym budownictwie” dominującą rolę odgrywały tak zwane układy wentylacji grawitacyjnej. Równowagę dla powietrza zużytego w procesie spalania i oddychania, stanowiło powietrze wprowadzane do budynku poprzez szczeliny i nieciągłości w ścianach i oknach. Obecnie do wpuszczania dodatkowego powietrza do pomieszczeń stosuje się nawiewniki naścienne, zwane również nawietrzakami.

Nowoczesne układy wentylacyjne

Nowe budownictwo zmieniło te zasady, wprowadzając coraz więcej materiałów o wysokim stopniu hermetyczności. W efekcie nowoczesne domy stały się szczelne, co pociągnęło za sobą trudności w funkcjonowaniu tradycyjnych układów wentylacyjnych. Odpowiedzią na te zagrożenie było pojawienie się tak zwanych nawietrzaków (nawiewniki). Te proste elementy wentylacyjne, działając w sposób ręczny bądź automatyczny, doprowadzają świeże powietrze z zewnątrz budynku, dbając tym samym o odpowiednią wentylację.

nawiewniki rzeszów

Rodzaje nawiewników

Ze względu na sposób działania, wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje nawiewników/ nawietrzaków.

1. Nawiewniki o stałym przekroju – charakteryzują się stałym, niezmiennym przekrojem. Nie są zależne od działania człowieka. Są to najprostsze rodzaje nawiewników dostępnych na rynku. Najczęściej spotykane ich formy to nawietrzak prostokątny i nawietrzak okrągły.

2. Nawiewniki o przekroju zmiennym – to elementy układu wentylacji, które charakteryzują się zmiennym polem przekroju (automatycznym, lub ręcznym). Należą do nich między innymi:

– nawiewniki ciśnieniowe – ich pole przekroju jest zależne od zmiany ciśnienia pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Spadek ciśnienia wewnętrznego sprawia, że zawór w nawiewniku automatycznie się otwiera, tym samym wyrównując ciśnienie

– nawiewniki termostatyczne – działają na wskutek oddziaływania określonych temperatur. Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej zera, nawiewnik automatycznie zmniejsza swoje pole przekroju, tym samym zmniejszając dopływ zimnego powietrza do wnętrza budynku.

Shopping Cart
Przewiń do góry